• Home
  • 4 steg till digital transformation

För att bevara sin konkurrenskraft i en föränderlig värld, gäller det att vara beredd på att göra anpassningar. Anpassningar är inte alltid lätt, därför vill vi hjälpa er på vägen. VI har identifierat ett antal olika digitala förändringar som är nödvändiga för alla företagare att tänka igenom, och ger exempel på vad ni kan göra i praktiken.

1. Möt morgondagens anställda

Vi kan inte längre ignorera de uppkopplade millenials, som ställer helt nya krav. De är våra kommande anställda, chefer och leverantörer. Vad gör ni för att förbli en attraktiv arbetsgivare?

Tänk på att:

  • Vi kommunicerar på ett helt nytt sätt och ALLT kan ifrågasättas: Den som ensam tror att den vet bäst, blir snabbt utdömd. "Demokratisering" och att involvera är det nya
  • Allt mer blir uppkopplat, något som minskar betydelse av tid och plats
  • Ny teknik får allt större påverkan

2. Identifiera de trender som påverkar

Bara för att du hör talas om AI, om Stories, Dark Social eller Automatiserad handel behöver det inte betyda att det är för dig. Digital transformation handlar inte om att alla ska bli likadana, utan att stärka det som gör er unika och fortsatt konkurrenskraftiga.  

Tips: Sätt dig ner och identifiera de fem viktigaste trenderna som är starkast kopplat till er verksamhet och börja arbeta därifrån.

3. Hitta dina kunders nya mötesplatser

Med internet har möjligheterna att sprida innehåll blivit enorma. Något som har lett till att det Idag finns fullt av virtuella platser och forum för alla typer av passioner. En enorm marknadskraft.

Ställ dig frågan: Finns ni där dina kunder och potentiella kunder finns? Eller går det att hitta nya vägar och sätt att interagera med dem?

4. Identifiera teknik som kan minska friktion

Hittar du en ny väg, som gör att du kommer fram tio minuter fortare, kommer du inte ta den gamla vägen igen. Ny teknik som moln, AI, och IoT skapar helt nya vägar för företagare och verksamhetsutvecklare som enkelt kan minska friktionen i er affärsmodell.

Tips: Gå igenom er affärsmodell med digitala glasögon och identifiera var det finns friktion som kan avhjälpas med ny teknik.

Behöver du hjälp att övertyga din organisation om erp i molnet? Läs vår Guide!

 200x200comic-pdf-01